Flexitariánství

Věděli jste, že i naše Země má svůj den, kdy si připomínáme její důležitost? Den Země si každoročněpřipomínáme 24. dubna a společnost Danone není výjimkou.

Udržitelná a zdravá strava

Způsob, jakým vyrábíme a spravujeme potraviny (tzv. potravinové systémy), a způsob, jakým se stravujeme, se musí změnit směrem k udržitelnějším modelům, abychom při řešení výzvy mohli zachovat všechny přírodní zdroje naší planety a měli dostatek kvalitní stravy pro 10 miliard lidí, kteří budou dle odhadů obývat naši Zemi v roce 2050.

V současnosti asi jedna třetina vyrobených potravin vyjde nazmar, přičemž asi 30 % lidí je naopak podvyživených. Stávající potravinové systémy a způsoby výživy jsou také zodpovědné za využití 70 % zásob sladkých vod a zemědělských plodin a 25 % emisí skleníkových plynů.

Výzvy, kterým čelíme, jsou opravdu vážně a vyžadují naši pozornost! Pro tuto složitou otázku neexistuje jediné řešení a všichni musíme spojit síly. Každý z nás může přispět smysluplnými změnami svého každodenního života, a to ve způsobu výběru, stravování a využití svých potravin. Společně se tak můžeme posunout směrem k udržitelnějším potravinovým systémům a zdravé stravě.

Co je udržitelné zdravé stravování?

Udržitelné zdravé stravovací návyky:

– podporují zdraví a pohodu jednotlivců,

– mají nízký dopad na životní prostředí,

– jsou přístupné, cenově dostupné, bezpečné a nestranné

– a zapadají do místních kultur, chutí a tradic.

Udržitelná zdravá strava se jako taková stává celosvětovým odkazem na zavádění nových potravinových systémů, které by odpovídaly potřebám planety i zdraví. Pokud má být takové stravování úspěšné, mělo by vyvážit 4 klíčové rozměry: environmentální, ekonomický, sociálněkulturní a aspekt zdraví a výživy.

Jak si osvojit udržitelnější zdravé stravovací návyky?

Různorodá a vyvážená strava pomáhá uspokojovat nejen výživové potřeby. Stravovací návyky, které pomáhají planetě a zároveň umožňují lidem prosperovat, jsou v některých zemích stále populárnější. Jsou bohaté na rostliny, rozmanité a dostatečně flexibilní, aby vyhovovaly potřebám, preferencím a kultuře lidí, což odráží jejich priority v oblasti zdraví a životního prostředí.

video

Flexitariánství je jednou z možností, jak se posunout k udržitelnější stravě. Zahrnuje mnoho rostlinných potravin – jako je ovoce a zelenina, luštěniny, celozrnné výrobky a ořechy – a mírný příjem živočišných produktů.

Jako spotřebitelé máme všichni velkou moc ovlivňovat naše zdraví a zdraví naší planety. Ať už lepším pochopením toho, odkud potraviny, které konzumujeme, pocházejí a tím, jak se vyrábějí, bližším sledováním etiket nebo vědomým výběrem přírodnějších a sezónnějších potravin. Všichni můžeme prostřednictvím našeho každodenního jídla a pití přispívat k udržitelnějšímu a krásnějšímu zítřku.

Danone chce být součástí změny

Proto v Danone plně podporujeme tento posun směrem k udržitelné stravě a to prostřednictvím:

– ochrany zdraví zvířat a rozmanitosti rostlin,

– nabídkou velkého portfolia rostlinných alternativ kromě vysoce kvalitních mléčných výrobků,

– zaměřením se na zdraví, abychom rostoucímu počtu lidí nabídli možnosti stravování a pití s vysokým obsahem živin ve formátech vyhovujících jejich kultuře a životnímu stylu,

– mobilizací fondu ekosystémů Danone a dalších zainteresovaných stran, aby ovlivnily zemědělské postupy a změnily se k udržitelnější zdravé výživě,

– a rozšiřováním vědeckých poznatků o udržitelné a vyvážené stravě prostřednictvím institutů Danone.