Máme ambiciózní plán na snížení emisí metanu

Dnes jsme první potravinářskou společností, která si stanovila cíl snížení metanu a sladila se s ambicí globálního příslibu o metanu, který byl představen na summitu o změně klimatu – COP26.

Tato pokroková změna vyžaduje kolektivní úsilí. Ve spolupráci s farmáři, partnery a vládami máme pravomoc a povinnost vytvářet modely farmaření, které jsou prospěšné pro klima a společnost, čímž jsme učinili krok vpřed ke společnému řešení globálního oteplování,“ řekl Antoine de Saint-Affrique, generální ředitel společnosti Danone.

Spolupracujeme přímo s 58 000 dodavateli mléka ve 20 zemích. Zároveň jsme podpořili projekty pro mléčné farmy ve 14 zemích prostřednictvím programu regenerativního zemědělství a iniciativ jako Farming for Generations a Danone Ecosystem. V roce 2023 spustíme 4 nové iniciativy ke snížení metanu v Africe, Evropě a Spojených státech.

Vytvořili jsme partnerství s Fondem na ochranu životního prostředí (Environmental Defence Fund), v téměř 30 zemích. Spolupráce se bude týkat zejména vytváření partnerství s vládami, institucemi a partnery, vytváření vhodných podmínek pro rozvoj vědy v dané oblasti a pomoci v provádění různých inovativních projektů, aby zlepšení životního prostředí bylo skutečné a trvalé.