Danone Impact Journey

V rámci strategie Renew jsme v Danone strategii udržitelnosti postavili na 3 pilířích: zdraví, lidé a příroda a komunity.

Pro každý pilíř stanovujeme nové priority, které transformujeme do střednědobých a dlouhodobých cílů, přičemž se zaměřujeme na to, jak můžeme v pozici jedné z největších potravinářských společností zprostředkovat hodnotu, a tím mít pozitivní vliv na své životní prostředí.

Více informací zde.