NUTRI-SCORE

Nutri-Score je systém označování potravin na přední straně obalu – FOP (Front of Pack) založený na vědecké metodě stanovení výživové hodnoty výrobků.

Je efektivní, protože poskytuje spotřebitelům celkové vyhodnocení nutričního produktu pomocí jednoduchého kódu skládajícího se z pěti písmen a jim odpovídajících barev.

Podpora systému Nutri-Score a jeho postupná implementace na výrobky Danone odráží náš závazek podporovat správnou výživu a podporovat informovaný výběr spotřebitele.

Navzdory podrobným informacím o živinách, které jsou uvedeny na obalu, spotřebitelé velmi často nevědí, jak si vybrat hodnotné potravinové výrobky. Důvodem je nejen velký výběr na pultech obchodů, ale i nedostatek odborných znalostí o jednotlivých složkách produktu, a tedy neschopnost interpretovat informace uvedené na obalu.

Řešením tohoto problému může být systém označování potravin Nutri-Score. Pomáhá spotřebitelům činit informovaná rozhodnutí na základě zjednodušených informací.

Nutri-Score potřebují spotřebitelé

Podle zprávy České obezitologické společnosti dnes přinejmenším polovina Čechů trpí nadváhou nebo obezitou, přičemž se očekává zhoršování tohoto trendu.

Správný výběr výrobků v obchodě je jedním z důležitých aspektů správné výživy. Nutri-Score tím, že ukazuje výživovou hodnotu daného produktu ve stravě, umožňuje spotřebitelům jednoduchým způsobem si vybrat správnou výživu.

Co je to Nutri-Score?

Nutri-Score je zjednodušené označování, které najdete na přední straně obalu vybraných potravinářských výrobků. Slouží k intuitivnímu a srozumitelnému představení výživové hodnoty označených výrobků pro spotřebitele. Označení je ve formě jednoduchého kódu založeného na zvýraznění jednoho z pěti písmen od A do E, každé zobrazené na pozadí jiné barvy.

Výrobky označené zelenou barvou a písmeny A a B jsou výrobky s vysokou výživovou hodnotou, které se vyplatí konzumovat častěji nebo v největším množství. Výrobky označené oranžovou, červenou barvou a písmeny D, E jsou výrobky, které by se měly jíst méně často nebo v menším množství, protože obsahují větší množství živin, které by měly být v denní stravě omezené (nasycené tuky, cukr, sůl).

Nutri-Score se může objevit na potravinách, které mají na obalu uvedené nutriční informace. Nemůže se však umisťovat na potraviny pro zvláštní účely – pro kojence, malé děti a nemocné lidi – a na výrobky, které na svém obalu nemají informace o obsahu výživných látek.

Co znamenají písmena a barvy v systému Nutri-Score?

Co odlišuje systém Nutri-Score?

Nutri-Score je komplexní a efektivní systém – pozitivně ho hodnotí přední instituce: WHO Europe, spotřebitelské hnutí UFC Que Choisir (Francie), nezisková organizace TestAchats podporující ochranu spotřebitele (Belgie), Evropská organizace spotřebitelů BEUC, Evropská organizace spotřebitelů (Foodwatch) a samotní spotřebitelé * jako systém, který usnadňuje informovaný výběr potravin na základě zjednodušených informací.

Byl vyvinut francouzským akademickým týmem. Vychází z Raynerova skóre schváleného Britskou agenturou pro potravinové normy UK FSA a je validován odbornými studiemi. Poskytuje spotřebitelům informace, které jsou výsledkem vědeckého výzkumu.

Nutri-Score objektivně informuje spotřebitele o výživové hodnotě produktu. Ve výsledku pomáhá přizpůsobit přiměřenou spotřebu produktu potřebám (počet dávek a frekvence).

Myšlenka Nutri-Score je založena na vyvážení výživových hodnot: omezení příjmu živin s nízkou výživovou hodnotou a podpora konzumace co největšího množství cenných živin.

Nutri-Score jde nad rámec informací uvedených na obalu, jako je seznam složek a nutriční tabulka. Poskytuje přehlednou informaci tím, že posuzuje obsah výživných látek a tím i celkové nutriční hodnoty výrobku.

Nutri-Score umožňuje objektivně rozlišovat produkty v rámci jedné kategorie i mezi kategoriemi. Je objektivní.

Nutri-Score se používá v mnoha zemích a jak potvrzují mnohé spotřebitelské průzkumy, je pro spotřebitele srozumitelný. Je univerzální.

Jak se počítá Nutri-Score?

Nutri-Score je založen na vědecké metodě stanovení výživové hodnoty výrobků, kterou v roce 2005 vyvinul výzkumný tým z Britské Oxfordské univerzity (pod vedením prof. Raynera), a kterou v roce 2007 schválila Britská agentura pro standardy potravin (FSA).

Základem Nutri-Score je rovnice vyvinuta týmem vědců – takzvané Raynerovo skóre – které zohledňuje jak cenné složky, jakož i ty, které by měly být ve stravě omezené.

Body se přidělují na základě obsahu složek ve 100 g produktu nebo 100 ml nápoje. Od bodů přidělených za energii, nasycené tuky a sůl se odečtou body za bílkoviny, vlákninu a další výživné látky, které přispívají k výživové hodnotě produktu. Kombinované skóre umožňuje zařazení potraviny do jedné z pěti hodnotových tříd: A až E.

Výpočet Nutri-Score krok za krokem

  1. Stanovení skóre obsahu složek

V závislosti na obsahu složek systém Nutri-Score přiděluje body:

  • 0 až 10 bodů pro složky, které by měly být v potravě omezeny, například energie, cukry, nasycené
  • 0 až 5 bodů za prospěšné složky, které je třeba podporovat, jako je ovoce, zelenina, ořechy, vláknina a bílkoviny.

Většina potravinářských výrobků má stejný rozsah skóre a metody výpočtu. Výjimky platí pro: nápoje, tuky a oleje a sýry.

2. Výpočet skóre na Raynerově stupnici

Když jste určili počet bodů, které mají být přiděleny za energii, nasycené mastné kyseliny, cukr a sodík, odečtěte body za vlákninu, bílkoviny a ovoce / zeleninu / ořechy.

3. Klasifikace výsledku v systému Nutri-Score

V závislosti na počtu bodů, které produkt získá za obsah jednotlivých složek, je celkové skóre od -15 do +40 bodů na Raynerově stupnici. Na základě tohoto výsledku je výrobek klasifikován do jedné z pěti hodnotových tříd: A až E.

Čím nižší je Raynerovo skóre, tím vyšší hodnotu získá produkt v Nutri-Score.

Podpora systému Nutri-Score

Nutri-Score ve světě doporučují spotřebitelské neziskové organizace a Světová zdravotnická organizace (WHO Europe).

V České republice Nutri-Score již podpořilo několik odborných institucí. Postoj Státního zdravotního ústavu najdete zde

Ve společnosti Danone podporujeme správný výběr potravin, abychom i tímto způsobem přispěli ke zdraví lidí v České republice. V souladu s naším posláním #OnePlanetOneHealth jsme přesvědčeni, že o výživě by se mělo uvažovat v nejširším slova smyslu. Proto podporujeme všechny iniciativy zaměřené na lepší informování spotřebitelů o výživových vlastnostech potravinářských výrobků. Neustálým nasloucháním spotřebitelům a jejich potřebám navíc chceme posílit transparentnost a důvěryhodnost našich výrobků.