Společenská odpovědnost

#OnePlanet.OneHealth

Strategický rámec našich aktivit na celém světě i na Slovensku je zakotven ve vizi One Planet.One Health (Jedna planéta.Jedno zdraví). Zdraví člověka a zdraví planety jsou vzájemně propojeny. Každý z nás má jen jedno zdraví, máme jen jednu planetu, a proto vnímáme péči o tyto dvě oblasti jako strategickou úlohu skupiny DANONE.

To, co si každý den dáme na talíř, záleží od každého z nás. Naše každodenní rozhodnutí o tom, co budeme jíst nebo co si navaříme, však mají přímý dopad na naše zdraví a také na stav planety. Pro zdraví potřebuje náš organismus kvalitní a výživné jídlo. Věříme, že budováním povědomí o správné výživě a zaměřením se na osvětu společnosti přispíváme ke zdravější budoucnosti. Máme na srdci i potřeby pacientů a jejich příbuzných a pečovatelů. Usilujeme jim poskytovat ty nejlepší a komplexní řešení v oblasti výživy při nemoci.

Společnost Danone se stala první akciovou společností se sociálním posláním – #EntrepriseAMission, o čem rozhodla valná hromada společnosti v červnu 2020. Tento model je zakotven ve francouzském právu od roku 2019 a jeho přijetím dokazujeme to, že společenské a environmentální zájmy jsou pro naši společnost prioritou. Stát se společností se sociálním posláním nám umožní dosáhnout našeho cíle – spravedlivě a transparentně sloužit všem našim partnerům a vytvořit udržitelnou hodnotu společnosti v tomto novém světě. Společně tak utváříme udržitelnou budoucnost.

Více o naší společenské odpovědnosti

Cíle Danone 2030

Podpora Planety

Podpora Zdraví