Na cestě k uhlíkové neutralitě

Klimatická změna je vážná, systémová výzva – ne v budoucnosti, ale právě tady a teď. V Danone čelíme této výzvě v souladu s Iniciativou Science Based Targets, a tím, že jsme se zavázali k uhlíkové neutralitě do roku 2050.

Uhlíkově neutrální do roku 2050

Spotřebitelé očekávají, že privátní sektor převezme vedoucí roli v boji proti změně klimatu. Společnost Danone je odhodlaná být součástí přechodu celého odvětví na nízkouhlíkové hospodářství; proto jsme se v naší politice v oblasti klimatu z roku 2015 zavázali, že se do roku 2050 staneme uhlíkově neutrálními v celém našem řetězci. Náš závazek týkající se nulového čistého uhlíku znamená, že jsme zodpovědní za emise uhlíku počínaje farmami našich dodavatelů, přes emise zařízení, které zpracovávají obaly, až po spotřebování našich výrobků.

Strategie společnosti Danone k dosažení uhlíkové neutrality je založena na těchto pilířích: snižování emisí, transformace zemědělských postupů zachycování většího množství uhlíku v zemi, eliminace odlesňování z našeho dodavatelského řetězce a vyrovnání zbývajících emisí.

Bližší informace zde.