Výživová pyramida pro moderní Česko

Strava spolu s pohybem hrají rozhodující roli v životě každého z nás. Obyvatele Česka, podobně jako lidi v dalších vyspělých evropských zemích, trápí doslova epidemie onemocnění spojených s oběhovým a kardiovaskulárním systémem, což je spojené také se stále se prohlubujícím problémem obezity. Proto také odborné společnosti i vlády vydávají různá nutriční doporučení pro obyvatelstvo. Naše společnost, vědoma si své vize a cílů systematicky přispívat k veřejnému zdraví, tak spolupracovala například na vytváření Výživové pyramidy pro moderní Česko. Tento projekt v roce 2020 představila Společnost pro výživu. Je to pokus zpracovat komplexní výživová doporučení pro dospělou populaci, a to v graficky atraktivní formě srozumitelné i pro laickou veřejnost. Tento projekt zároveň slouží jako základ pro diskusi se státní správou i odbornými společnostmi.

 

 

Další zajímavé projekty

Více o společenské zodpovědnosti