Nutriční péče

Prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Nutriční péče naše společnost spolupracuje s odborníky za účelem zvyšování povědomí o podvýživě (malnutrici) spojenou s onemocněními a stářím a povědomí o správné nutriční péči všech skupin obyvatelstva prostřednictvím obecně prospěšných aktivit. Při naší osvětové činnosti se ve spolupráci s odborníky zaměřujeme na personál domovů pro seniory a dalších sociálních zařízení a také na příbuzné dotyčných osob, kterým se snažíme zprostředkovat dostatek informací v oblasti specifických nutričních potřeb pro jejich blízké – např. nutriční potřeby seniorů, onkologických pacientů či osob trpících Alzheimerovou chorobou. Více informací najdete ZDE

Další zajímavé projekty

Více o společenské zodpovědnosti