#Danone, jako přední potravinářská společnost a jedna z největších světových mlékárenských společností, oznámila globální akční plán na snížení emisí metanu z čerstvého mléka o 30 % do roku 2030. Očekáváme, že zredukujeme 1,2 milionu tun emisí metanu do roku 2030. Tento ambiciózní plán jsme postavili na základě zkušeností z posledních let, kdy se nám podařilo v letech 2018 až 2020 snížit emise metanu o přibližně 14 %.

Snížení emisí metanu bude mít okamžité výhody pro klima.

Produkce kravského mléka představuje odhadem 8 % celkových emisí metanu způsobených lidskou činností jako součást zemědělských a živočišných činností. Ty totiž představují přibližně 40 % celosvětových emisí metanu.

Dnes jsme první potravinářskou společností, která si stanovila cíl snížení metanu a sladila se s ambicí globálního příslibu o metanu, který byl představen na summitu o změně klimatu – COP26.

„Mléčné výrobky jsou cenově dostupným zdrojem výživy pro mnohé lidi, což je i jádrem naší mise – přinášet zdraví prostřednictvím potravin. Jako jedna z největších mlékárenských společností přijímáme výzvu vyrábět více (s cílem uspokojit potřebu stoupající populace), a zároveň výrazně snižovat emise a vliv na klima. Náš ambiciózní plán na snížení emisí metanu – v souladu s globálními sliby 150 zemí v oblasti metanu – je závazkem vybudovat regenerativní produkci mléčných výrobků.

Tato pokroková změna vyžaduje kolektivní úsilí. Ve spolupráci s farmáři, partnery a vládami máme pravomoc a povinnost vytvářet modely farmaření, které jsou prospěšné pro klima a společnost, čímž jsme učinili krok vpřed ke společnému řešení globálního oteplování,“ řekl Antoine de Saint-Affrique, generální ředitel společnosti Danone.

Spolupráce s farmáři je nezbytná při přechodu na regenerativní produkci mléčných výrobků.

V #Danone spolupracujeme přímo s 58 000 dodavateli mléka ve 20 zemích. Zároveň jsme podpořili projekty pro mléčné farmy ve 14 zemích prostřednictvím programu regenerativního zemědělství a iniciativ jako Farming for Generations a Danone Ecosystem.

V roce 2023 spustíme 4 nové iniciativy ke snížení metanu v Africe, Evropě a Spojených státech.

Vytváření partnerství a vzájemná spolupráce přináší více řešení pro naši planetu.

Vytvořili jsme partnerství s Fondem na ochranu životního prostředí (Environmental Defence Fund), v téměř 30 zemích. Spolupráce se bude týkat zejména vytváření partnerství s vládami, institucemi a partnery, vytváření vhodných podmínek pro rozvoj vědy v dané oblasti a pomoci v provádění různých inovativních projektů, aby zlepšení životního prostředí bylo skutečné a trvalé.

„Snížení emisí metanu je jedním z nejrychlejších a nejefektivnějších způsobů, jak zpomalit změnu klimatu. Odvětví mléka a mléčných výrobků může hrát důležitou roli při řízení tohoto snižování a zároveň podporovat živobytí zemědělců a zvyšovat potravinovou bezpečnost a výživu.

Danone je první potravinářskou společností, která má takovou ambici, ale nemůže být poslední. Toto je rozhodující desetiletí pro přijetí opatření v oblasti klimatu. Vyzýváme další potravinářské společnosti, zemědělce a tvůrce politik, aby se k nám připojili na cestě k pozitivním výsledkům do roku 2030 v oblasti klimatu,“ poznamenal Fred Krupp, prezident Environmental Defence Fund.

Celé znění tiskové zprávy naleznete zde.

#Danone je již 50 let na své ekonomické, sociální a udržitelné cestě za úspěchem.

Antoine Riboud

Již více než 100 let se #Danone stará o potřeby spotřebitelů tím, že nabízí stále zdravější a udržitelnější produkty. Letos si připomínáme 50. výročí vzniku tzv. Duálního projektu, který představil Antoine Riboud, tehdejší generální ředitel Danone, ve svém proslovu v Marseille v roce 1972. Hlavní myšlenka spočívá v tom, že společnost musí jít nad rámec ekonomických cílů a starat se o zaměstnance i komunitu, ve které působí. Dnes vizionářské myšlenky Antoina Riboud nabývají na stále větší relevanci.

Zodpovědný přístup k podnikání jsme v České republice přetavili do různých dlouhodobých projektů:

• Jsme mimořádně hrdí na Nadační fond 1000 dní, který ve spolupráci s lékaři a zdravotními sestrami pozitivně ovlivňuje celoživotní zdraví dětí.

• Na obaly našich produktů zavádíme nutriční značení Nutri-Score s cílem transparentní komunikace na spotřebitele.

• Neméně důležitým závazkem je zodpovědný přístup k životnímu prostředí, ať už jde o cirkularitu obalů, snižování uhlíkové stopy nebo ochranu přírodních zdrojů.

• Kromě toho se ve spolupráci s odborníky věnujeme screeningu výživy ohrožených skupin obyvatelstva a osvětě důležitých témat, kam patří například podvýživa u seniorů, či onkologických pacientů.

• Tento rok jsme podpořili aktivitu Papučový den, která se konala na podporu mobilní hospicové péče. Navštívili jsme již 32 zařízení a odevzdali jsme více než 1 544 nutričních drinků zdarma pro klienty, aby věděli, že v tom nejsou sami.

• Již 5 let jsme partnerem Nedoklubka, které je zde již 20 let pro rodiče a blízké předčasně narozených dětí a jsme hrdí na to, že jim v tomto úsilí můžeme pomáhat.

• Prostřednictvím našich produktů pravidelně podporujeme Potravinovou banku a několik dalších neziskových organizaci jako jsou např. Fond ohrožených dětí nebo Naděje Praha a Brno.

• V neposlední řadě se spolu s našimi kolegy věnujeme dobrovolnickým aktivitám.

Důvěry a projeveného zájmu našich spotřebitelů si velmi vážíme. V našem úsilí přinášet zdraví prostřednictvím potravin budeme nadále pokračovat.

#DualProject #AntoineRiboud #Česko #NadacniFond #1000dni

Podvýživu nejčastěji způsobuje nedostatečný přísun základních živin nebo jejich nízká kvalita či pestrost stravy. Podvýživa je v České republice rozšířena více, než se může na první pohled zdát. Data z demografických studií ukazují, že malnutricí může být v České republice ohrožen až jeden ze tří seniorů žijících doma.

foto: #Danone

Vzhledem k riziku podvýživy u seniorů je základem jejich sledování pravidelná kontrola váhy, ideálně jednou měsíčně. Vyhodnocení lékařem by mělo probíhat nejméně jednou ročně během pravidelné prohlídky. S rostoucím věkem se totiž mění vztah člověka k výživě a výsledkem těchto přirozených změn může být i tzv. stařecká anorexie, při níž mají starší lidé přirozeně menší chuť do jídla, menší zájem o jídlo, rychlejší pocit nasycení a menší pocit hladu mezi jídly či po ránu. Mezi varovné signály, že se jedná o podvýživu, potom patří, pokud senior neplánovaně hubne, dlouhodobě nezvládá sníst celé porce jídel, trpí nechutenstvím, ztrácí sílu nebo také pokud je častěji nemocný.

Marek Křibík, nutriční terapeut

„Podvýživa neboli malnutrice, přispívá ke vzniku imunodeficience, což vede ke snížení odolnosti proti infekcím, k prodlužování pobytu v nemocnici a rekonvalescence, ke zvýšení morbidity a mortality nebo ke zhoršení hojení ran. Dobrý nutriční stav je proto základním předpokladem úspěšné léčby onemocnění a nedodání nutriční podpory v indikovaných případech může negativně ovlivnit celkový průběh onemocnění a úspěšnost jeho vyléčení,“ upozorňuje na negativní důsledky podvýživy Marek Křibík, nutriční terapeut.

V případech, kdy běžná strava nestačí, se nutriční stav seniorů dá zlepšit pomocí nutričních drinků s vysokým obsahem energie a bílkovin. Existují i přípravky speciálně vytvořené pro pacienty s diabetem, onkologickým onemocněním nebo na podporu léčby chronických ran a proleženin. „Současná medicína dokáže pomoct při podpoře nutričního stavu rizikových pacientů, mezi které patří i senioři,“ vysvětluje funkci nutričních drinků Marek Křibík. Nutriční nápoje může předepsat lékař na recept nebo si je pacient může koupit v lékárně.

Značka Nutricia zrealizovala studii, na jejímž základě vyplynulo, že při užívání dvou 125ml lahviček enterální výživy denně se u podvyživených pacientů zlepšily hlavní sledované parametry. Pacienti přestávali mít problém vyrazit každý den na procházku, nepotřebovali tolik odpočívat během dne a necítili se tak často slabí. „Značka Nutricia, se svými produkty dětské a klinické výživy, je pro českou veřejnost k dispozici už 30 let. Za tu dobu jsme se setkali už s tisíci případy seniorů, kdy hlavní příčinou zhoršeného zdravotního stavu a celkové kvality života byla právě podvýživa. Pokud jste zpozorovali některý z příznaků podvýživy u sebe nebo u někoho ve svém okolí, neváhejte se obrátit na ošetřujícího lékaře a lékárníka,“ vyzývá Jiří Gajdoš, Head of Healthcare – Adults v Danone.

Tisková zpráva

27. září 2022 jsme zorganizovali sportovní odpoledne na fotbalovém stadionu v Benešově, kde si mohli rodiče i jejich děti zasportovat, vyzkoušet si různé hry a nebo se podívat na zápasy mezi týmy SK Benešov a týmy složenými z našich zaměstnanců #Danone a továrny Schreiber Czech Republic, kde se naše některé produkty vyrábí.

Přišlo až 300 účastníků, kteří si na připravených stanovištích mohli zasportovat a vyzkoušet svoji zdatnost. Na stáncích jednotlivých produktů, jako jsou Activia, Actimel, Hami, Kostíci nebo Alpro, se také zájemci dozvěděli spoustu informací, jak dodržovat zdravý životní styl a ochutnali nejnovější příchutě jogurtů nebo drinků. Ve fotbalovém utkání, které bylo také součástí programu, zvítězil tým trenérů z SK Benešov.

„V souladu s naším motem ‚Jedna planeta. Jedno zdraví.‘ inspirujeme ke zdravému životnímu stylu nejen prostřednictvím našich produktů, ale i konkrétních akcí. Sport dětí a jejich rodičů k tomu neodmyslitelně patří, a proto jsme rádi, že se nám ve spolupráci s naším partnerem SK Benešov a továrnou Schreiber Czech Republic povedlo uspořádat tak úspěšnou akci. Děkujeme všem, kteří si přišli zasportovat a upevnit své zdraví. Věříme, že další aktivity budou následovat,“ hodnotí Marián Jánoš, ředitel Danone pro Českou a Slovenskou republiku. Firma Schreiber Czech Republic pro nás #Danone v Benešově vyrábí oblíbenou značku jogurtů pro děti Kostíci, která je určená pro český a slovenský trh, a také jogurty Activia pro český, slovenský, maďarský a polský trh.

Zajímáte se o stravu vašich blízkých ve vyšším věku? Výživa hraje důležitou roli v životě každého z nás, obzvláště v životě seniorů.

Podvýživa u seniorů je v Česku rozšířena více, než se může zdát. Dokáže zůstat často skrytá, mohou jí trpět i obézní lidé.

Podvýživa přispívá ke vzniku imunodeficience, což vede ke snížení odolnosti proti infekcím, k prodloužení pobytu v nemocnici a rekonvalescence, ke zvýšení nemocnosti a úmrtnosti, ke zhoršení hojení ran. Základním příznakem podvýživy je již neplánovaný pokles hmotnosti, ale také nechutenství a neschopnost sníst celé porce jídel. Její příznaky se projevují poklesem fyzické a mentální kondice, snížením imunity, dýchacími obtížemi, zhoršením základního onemocnění, vyčerpáním až rozvratem vnitřního prostředí. Nejohroženější skupinou jsou právě senioři. Podvýživa může snižovat kvalitu života, svalovou sílu a připravit seniora o samostatnost.

Správná výživa je klíčová

„Kvalitní a vyvážená strava je základ zdraví. Podvýživa nemusí znamenat jen nedostatek potravy, ale i nedostatek potřebných makro – a mikroživin (makro – a mikronutrientů). Pokud však tělo nedostává potřebné živiny, člověk není schopen žít život jako předtím, klesá jeho kvalita života. Člověk s podvýživou se cítí slabý, unavený, nedokáže tak snadno vstát a postarat se sám o sebe – snižuje se soběstačnost. Často je pak odkázán na pomoc jiných. S obtížemi zvládá jít si nakoupit, jít na procházku, či na návštěvu к lékaři, většinu dne má potřebu odpočívat. Řešení podvýživy patří do rukou lékaře, který dokáže identifikovat příčinu a následně tak nastavit léčbu pacientovi na míru. To může zahrnovat úpravu stravovacích návyků a zařazení klinické výživy například ve formě nutričních nápojů,“ říká Praktická lékařka MUDr. Astrid Matějková.

Nutriční drinky je možné po poradě s lékárníkem zakoupit v lékárně bez receptu, ale může je předepsat i lékař nutricionista a to do další kontrolní návštěvy, nejdéle však na dobu 3 měsíců.

Lidé nejčastěji vyhledávají informace u svého lékaře

Výsledky průzkumu zaměřeného na povědomí široké veřejnosti o podvýživě ukázaly, že téměř jedna polovina dospělé populace se setkala se situací, kdy oni nebo někdo z blízkých neúmyslně zhubl nebo nemohl jíst. Pozitivním zjištěním bylo, že pokud by lidé museli hledat informace nebo pomoc týkající se podvýživy, kontaktovali by především lékaře nebo jiné zdravotnické pracovníky (88 %). Znepokojující je, že nejohroženější skupina lidí nad 65 let si zpravidla vůbec neuvědomuje následky podvýživy, které mohou být v mnoha případech velmi rizikové pro jejich zdraví. „Ve společnosti Danone, jejímž posláním je zvyšovat kvalitu života a přinášet zdraví co největšímu počtu lidí prostřednictvím potravin a výživy, velmi důsledně dbáme o to, aby naši konzumenti měli dostatek informací o správné výživě a vyváženém životním stylu. Už 30 let se v České republice se značkou #Nutricia, která je dnes součást společnosti #Danone, snažíme širokou veřejnost vzdělávat a upozorňovat na základní zásady správné životosprávy a péči o své zdraví, ale také o zdraví svých blízkých ve starším věku,“ říká Martin Pokorný, Marketing Manager ONS, Danone.

Podejme společně pomocnou ruku seniorům v našem okolí a dopřejme jim dostatek energie na plnohodnotný život i ve vyšším věku.

Za každý den plný radosti a vitality.

#Danone #Nutricia #Senior

První srpnový týden se po celém světě slaví Světový týden kojení. Při této příležitosti nadační fond 1000 dní do života zrealizoval průzkum, který ukázal, že v šesti měsících je kojených ještě 63 % dětí. Nejvíce z nich je kojeno v Praze a kraji Vysočina (72 %). České děti jsou kojené o trochu více než slovenské, kde je při odchodu z porodnice kojeno 81 % dětí a po 6 měsících 53 % z nich.

Jakkoli je kojení nejlepší možný způsob výživy miminek, 58 % dětí ale zároveň už od 4. měsíce ochutnává pevnou stravu. Díky tomu se setkávají s potenciálními alergeny v období tzv. imunologického okna. Jde o období, kdy organismus dítěte dokáže tolerovat alergeny ve stravě a vytvořit si tak lepší imunitu a odolnost proti alergenům do budoucna.

„Imunologické okno nastává zhruba mezi 17. a 24. týdnem života miminka. Jde o jedinečné období, kdy mohou kojenci začít ochutnávat pevnou stavu. Nejnovější vědecké poznatky prokázaly, že tento postup pomáhá správně utvářet jejich imunitní reakce a snižuje pozdější citlivost na alergeny. V žádném případě nejde ještě o nahrazování kojení či mléčné stravy, ale o ochutnání malého množství základních potravin: ovoce, masa a zeleniny. Dítě by se mělo setkat ve vhodné formě i s alergeny, které jsme dětem tohoto věku dříve nedoporučovali,“ vysvětluje MUDr. Jan Boženský, primář dětského oddělení Nemocnice v Ostravě-Vítkovicích.

Výživa v dětství hraje velkou roli i pro budoucí život, proto by se rodiče měli vyvarovat chyb, které občas nevědomky ve výživě potomka dělají nebo v dobré víře opakují. Z nejnovějších vědeckých poznatků vyplývá, že během tzv. imunologického okna, tj. mezi 17. a 24. týdnem života, dokáže dětský organismus tolerovat alergeny ve stravě, a tím si proti nim vytváří větší odolnost. Toto období je tedy vhodné využít k tomu, aby bylo dítě postupně vystaveno malému množství potenciálních alergenů. Velmi časné i velmi pozdní zavedení alergenů do stravy může u dětí zvýšit riziko výskytu potravinové alergie a rozvoje dalších alergických onemocnění.

„Společnost Danone si uvědomuje důležitost výživy v prvních měsících a letech života, a proto je šíření osvěty v této oblasti, nejen během Světového týdne kojení, hlavním cílem Nadačního fondu 1000 dní do života. Vybudování správných stravovacích návyků v raném věku totiž ovlivňuje zdraví po celý život. Věnujeme proto naše úsilí identifikování nedostatků ve výživě kojenců a batolat, pomoci pediatrům s jejich nápravou a osvětě rodičů a celé široké veřejnosti,“ dodává Monika Ihnatková, Public Affairs manažerka Danone.

Výsledky průzkumu a více o tématu se dozvíte v tiskové zprávě – Tisková zpráva

Uvedli jsme na trh novinku rostlinných nápojů značky GOU!. Novinkou se snažíme v Danone budovat kategorii rostlinných výrobků a zároveň naplňovat firemní strategii Jedna planeta. Jedno zdraví (One Planet.One health). Věříme, že stravovací návyky jednotlivců mají vliv nejen na jejich zdraví, ale i na zdraví planety. Úprava složení stravy na vyšší podíl zeleniny, ovoce a luštěnin totiž může být jedním z bodů, který dokáže životnímu prostředí velmi prospět.

„Neustále se setkáváme s jasnou potřebou finančně dostupnějších produktů na rostlinné bázi, které by nám zároveň umožnily získat nové spotřebitele, jako jsou rodiny z menších měst, ale i lidé ve vyšším věku. Právě proto jsme se rozhodli přijít s novou značkou GOU!“ uvádí Barbora Horníková, Brand Manager značky Alpro, Provamel a GOU!.

Nové rostlinné nápoje GOU! jsou vyrobené z ověřených a zodpovědně vypěstovaných ingrediencí jako sója, mandle a kokos. Obsahují vitamíny B a D, jsou přirozeně bez laktózy a v 100% recyklovatelném obale.

„Český, ale i slovenský trh se řadí mezi nejmenší rostlinné trhy v Evropě. Proto vidíme velký potenciál tuto kategorii dále rozvíjet,“ dodává Horníková. Ve svém portfoliu kombinujeme (a i nadále budeme kombinovat) jak tradičnější produkty živočišného původu, tak výrobky založené na rostlinné bázi.

Kromě použití recyklovatelného obalu jsme se rozhodli na obaly novinek uvést i nutriční označení NutriScore, kterým chceme spotřebitelům zjednodušit orientaci v rámci správné výživy.

V #Danone plně podporujeme rodiče – matky i otce. Vytvořená politika na podporu rodičů byla navržena tak, aby je podržela v klíčových obdobích.

Cílem naší společnosti je přinášet svým spotřebitelům zdravé a chutné výrobky, které podporují celkové zdraví jednotlivce. A víte, co ještě pozitivně ovlivňuje celkové zdraví člověka? Rodina. Dobře fungující rodina, která plní všechny své funkce, a každý její člen se v ní může rozvíjet a využít tak naplno svého potenciálu.

Cílená #podpora rodiny

Nám v #Danone záleží na tom, aby byla vnímána i svými zaměstnanci jako společnost přátelská k rodičům, která se zaměřuje na problematiku mateřství a otcovství inkluzivním způsobem. Z tohoto důvodu jsme vytvořili politiku na podporu rodičů, která byla navržena tak, aby je podržela v klíčových obdobích. Benefity programu zpřístupňuje všem typům rodin, ve kterých žijí její zaměstnanci.

#Mateřství nesmí být překážkou v práci

V době těhotenství řeší každá budoucí matka a rodina v první řadě zdraví. Nastávajícím rodičům pomáháme úpravou pracovních podmínek podle individuálních potřeb, například možností práce z domova a podobně. Po informační stránce se budoucí maminky mohou vzdělávat na oblíbené webové stránce nutriklub.cz, kde také najdou největší mateřský klub v České republice, které mohou využívat odborné poradenství našich interních i externích odborníků z řad lékařů. Při narození (osvojení) dítěte mladou rodinku podporujeme následujícími benefity:

• Jednorázový bonus při narození (osvojení) dítěte;

• Kompenzace stejné mzdy po dobu 18 týdnů mateřské dovolené;

• Nárok na roční bonus během 18 týdnů mateřské dovolené;

• Rizikové pojištění;

• 15 dní placeného volna druhému rodiči novorozeného dítěte (který nevyužije mateřskou dovolenou).

Každý rodič má právo se rozhodnout, kdy se do práce vrátí. Při návratu si zaměstnanci mohou upravit pracovní podmínky podle individuálních potřeb v rámci programu „Back to work“. V případě, že chtějí dítě umístit ve školce nebo jesličkách, společnost jim kompenzuje náklady.

Naše rodičovská politika je zaměřena na vytvoření podmínek pro všechny zaměstnance, abychom jim co nejvíce usnadnili rodičovství v prenatálním i postnatálním období. Firemní politika na podporu rodičovství je inovativní ve dvou úrovních:

1. Politika na podporu rodičů přináší benefity vysoko nad rámec legislativního rámce (flexibilita v rámci přizpůsobení pracovních podmínek, finanční podpora, odborné poradenství, kultura přátelská vůči rodičům atd.).

2. Podpora a benefity jsou nastaveny s ohledem na genderově neutrální politiku, to znamená, že zahrnuje všechny primární pečovatele. Nezáleží, zda se podporuje matka nebo otec, biologický rodič nebo osvojitel dítěte, zda mají rodiče opačné nebo stejné pohlaví nebo zda žijí v manželském svazku nebo svobodném vztahu.

Podpora rodiny je pro nás klíčová, ať je  rodina jakákoli. V rámci rodičovské politiky se vyhýbáme jakékoli diskriminaci po oznámení mateřství či otcovství z hlediska kariérního postupu nebo odměňování. „Pouze takto nám to dává celé smysl. Když budou zaměstnanci spokojeni doma ve své rodině, která splňuje všechny atributy harmonické instituce, tehdy budou spokojeni i v práci a mohou podávat maximální výkony, být kreativní a rozvíjet Danone tím nejlepším způsobem,“ uvádí Mária Jendrišáková, manažerka pro korporátní záležitosti v Danone.

Spojujeme různorodé zaměstnance se širokou škálou talentů, kteří se společně snaží naplňovat vizi společnosti „One Planet.One Health.“ Hlavní ambicí je, aby se každý v Danone cítil zahrnut a schopen přispět svou jedinečností. „Uvědomujeme si, že každá osoba s sebou něco pro naši společnost přináší a má silnější a slabší stránky, na kterých můžeme společně pracovat. Pouze podporou diverzity, podporou individuality a zajištěním stejného přístupu ke všem můžeme dlouhodobě prosperovat,“ dodává Mária Jendrišáková.

Pro případy, kdy není možné dítě narozené císařským řezem kojit, jsme vyvinuli pod značkou Nutricia speciální recepturu, která je inspirovaná potřebami těchto dětí – na český trh přichází s kojeneckým mlékem Nutrilon 2 Profutura CESARBiotikTM. Novinka přichází v měsíci dubnu, který je věnován zvyšování povědomí o tématice porodu císařským řezem.

„Jsme si plně vědomi toho, že mateřské mléko je tou nejdůležitější a nejlepší výživou, kterou může kojenec dostat.  Zásadní roli hraje v rozvoji zdravé střevní mikrobioty a imunitního systému, ale i z nutričních důvodů nezbytných pro zdravý růst na vývoj. Porod císařským řezem však může potenciálně vést k problémům s kojením. Bývá často spojen s opožděným nástupem laktace, potížemi s kojením nebo jeho předčasným ukončením. Jsme proto rádi, že jsme mohli využít našeho více než 50 let dlouhého výzkumu zaměřeného na mateřské mléko a představit rodičům a jejich dětem tuto novinku, která je jim k dispozici na základě doporučení pediatra v případě, že kojení není možné,“ říká k novince Monika Žiláková, Medical Marketing manažer v Danone pro Českou a Slovenskou republiku.

Více zde – Tisková zpráva

Životní styl a tím pádem i strava se neustále proměňují. V posledních letech se řada lidí snaží stravovat tak, aby své zdraví i životní prostředí chránili. Dle našeho nedávného průzkumu při nákupu potravin bere v úvahu jejich vliv na životní prostředí dokonce 35 % Čechů. 22.dubna se po celém světě slaví Den Země, který je příležitostí pro zamyšlení nad tím, co vše děláme pro naši Zemi. Úprava složení stravy totiž může být jedním z bodů, který dovede životnímu prostředí velmi prospět.

 V návaznosti na moderní životní styl před několika lety vznikl stravovací režim zvaný flexitariánství, jehož vyznavači omezují spotřebu masa. Náš průzkum ukázal, že v české populaci se tímto způsobem stravují už 2 % populace a někdy o něm alespoň slyšelo 11 % lidí. „Flexitariánství je jednou z možností, jak se posunout k udržitelnější stravě. Zahrnuje mnoho rostlinných potravin, jako je ovoce a zelenina, luštěniny, celozrnné výrobky a ořechy, a mírný příjem živočišných produktů, které si flexitariáni vybírají pečlivě dle jejich původu a způsobu produkce. Příznivci flexitariánství si uvědomují vliv stravy nejen na jejich zdraví, ale i na životní prostředí a jeho dlouhodobou udržitelnost,“ vysvětluje Ing. Lucie Gonzálezová z organizace Vím, co jím.

Více – Tisková zpráva