50. výročí Duálního projektu

#Danone je již 50 let na své ekonomické, sociální a udržitelné cestě za úspěchem.

Antoine Riboud

Již více než 100 let se #Danone stará o potřeby spotřebitelů tím, že nabízí stále zdravější a udržitelnější produkty. Letos si připomínáme 50. výročí vzniku tzv. Duálního projektu, který představil Antoine Riboud, tehdejší generální ředitel Danone, ve svém proslovu v Marseille v roce 1972. Hlavní myšlenka spočívá v tom, že společnost musí jít nad rámec ekonomických cílů a starat se o zaměstnance i komunitu, ve které působí. Dnes vizionářské myšlenky Antoina Riboud nabývají na stále větší relevanci.

Zodpovědný přístup k podnikání jsme v České republice přetavili do různých dlouhodobých projektů:

• Jsme mimořádně hrdí na Nadační fond 1000 dní, který ve spolupráci s lékaři a zdravotními sestrami pozitivně ovlivňuje celoživotní zdraví dětí.

• Na obaly našich produktů zavádíme nutriční značení Nutri-Score s cílem transparentní komunikace na spotřebitele.

• Neméně důležitým závazkem je zodpovědný přístup k životnímu prostředí, ať už jde o cirkularitu obalů, snižování uhlíkové stopy nebo ochranu přírodních zdrojů.

• Kromě toho se ve spolupráci s odborníky věnujeme screeningu výživy ohrožených skupin obyvatelstva a osvětě důležitých témat, kam patří například podvýživa u seniorů, či onkologických pacientů.

• Tento rok jsme podpořili aktivitu Papučový den, která se konala na podporu mobilní hospicové péče. Navštívili jsme již 32 zařízení a odevzdali jsme více než 1 544 nutričních drinků zdarma pro klienty, aby věděli, že v tom nejsou sami.

• Již 5 let jsme partnerem Nedoklubka, které je zde již 20 let pro rodiče a blízké předčasně narozených dětí a jsme hrdí na to, že jim v tomto úsilí můžeme pomáhat.

• Prostřednictvím našich produktů pravidelně podporujeme Potravinovou banku a několik dalších neziskových organizaci jako jsou např. Fond ohrožených dětí nebo Naděje Praha a Brno.

• V neposlední řadě se spolu s našimi kolegy věnujeme dobrovolnickým aktivitám.

Důvěry a projeveného zájmu našich spotřebitelů si velmi vážíme. V našem úsilí přinášet zdraví prostřednictvím potravin budeme nadále pokračovat.

#DualProject #AntoineRiboud #Česko #NadacniFond #1000dni