Zajímejme se o seniory!

Zajímáte se o stravu vašich blízkých ve vyšším věku? Výživa hraje důležitou roli v životě každého z nás, obzvláště v životě seniorů.

Podvýživa u seniorů je v Česku rozšířena více, než se může zdát. Dokáže zůstat často skrytá, mohou jí trpět i obézní lidé.

Podvýživa přispívá ke vzniku imunodeficience, což vede ke snížení odolnosti proti infekcím, k prodloužení pobytu v nemocnici a rekonvalescence, ke zvýšení nemocnosti a úmrtnosti, ke zhoršení hojení ran. Základním příznakem podvýživy je již neplánovaný pokles hmotnosti, ale také nechutenství a neschopnost sníst celé porce jídel. Její příznaky se projevují poklesem fyzické a mentální kondice, snížením imunity, dýchacími obtížemi, zhoršením základního onemocnění, vyčerpáním až rozvratem vnitřního prostředí. Nejohroženější skupinou jsou právě senioři. Podvýživa může snižovat kvalitu života, svalovou sílu a připravit seniora o samostatnost.

Správná výživa je klíčová

„Kvalitní a vyvážená strava je základ zdraví. Podvýživa nemusí znamenat jen nedostatek potravy, ale i nedostatek potřebných makro – a mikroživin (makro – a mikronutrientů). Pokud však tělo nedostává potřebné živiny, člověk není schopen žít život jako předtím, klesá jeho kvalita života. Člověk s podvýživou se cítí slabý, unavený, nedokáže tak snadno vstát a postarat se sám o sebe – snižuje se soběstačnost. Často je pak odkázán na pomoc jiných. S obtížemi zvládá jít si nakoupit, jít na procházku, či na návštěvu к lékaři, většinu dne má potřebu odpočívat. Řešení podvýživy patří do rukou lékaře, který dokáže identifikovat příčinu a následně tak nastavit léčbu pacientovi na míru. To může zahrnovat úpravu stravovacích návyků a zařazení klinické výživy například ve formě nutričních nápojů,“ říká Praktická lékařka MUDr. Astrid Matějková.

Nutriční drinky je možné po poradě s lékárníkem zakoupit v lékárně bez receptu, ale může je předepsat i lékař nutricionista a to do další kontrolní návštěvy, nejdéle však na dobu 3 měsíců.

Lidé nejčastěji vyhledávají informace u svého lékaře

Výsledky průzkumu zaměřeného na povědomí široké veřejnosti o podvýživě ukázaly, že téměř jedna polovina dospělé populace se setkala se situací, kdy oni nebo někdo z blízkých neúmyslně zhubl nebo nemohl jíst. Pozitivním zjištěním bylo, že pokud by lidé museli hledat informace nebo pomoc týkající se podvýživy, kontaktovali by především lékaře nebo jiné zdravotnické pracovníky (88 %). Znepokojující je, že nejohroženější skupina lidí nad 65 let si zpravidla vůbec neuvědomuje následky podvýživy, které mohou být v mnoha případech velmi rizikové pro jejich zdraví. „Ve společnosti Danone, jejímž posláním je zvyšovat kvalitu života a přinášet zdraví co největšímu počtu lidí prostřednictvím potravin a výživy, velmi důsledně dbáme o to, aby naši konzumenti měli dostatek informací o správné výživě a vyváženém životním stylu. Už 30 let se v České republice se značkou #Nutricia, která je dnes součást společnosti #Danone, snažíme širokou veřejnost vzdělávat a upozorňovat na základní zásady správné životosprávy a péči o své zdraví, ale také o zdraví svých blízkých ve starším věku,“ říká Martin Pokorný, Marketing Manager ONS, Danone.

Podejme společně pomocnou ruku seniorům v našem okolí a dopřejme jim dostatek energie na plnohodnotný život i ve vyšším věku.

Za každý den plný radosti a vitality.

#Danone #Nutricia #Senior