Živočišné i rostlinné produkty mají v portfoliu Danone svoji nezastupitelnou roli

Závazkem společnosti Danone, a to už od jejího vzniku v roce 1919, je přinášet prostřednictvím potravin zdraví spotřebitelům. Už přes sto let jsme věrní původnímu záměru našeho zakladatele Isaaca Carassa, a to prodávat zdravé a chutné výrobky přizpůsobené výživovým potřebám a stravovacím návykům našich spotřebitelů.

A protože se stravovací návyky, životní styl a výživové potřeby i samotná představa o zdravé výživě během let mění, rozšířilo Danone před pár lety svoje portfolio i o produkty rostlinného původu. Neznamená to ovšem,
že by živočišné produkty ztratily ve zdravé výživě nebo v naší firmě svoje místo! I do dalších let předpokládáme,
že mléčné výrobky a výrobky rostlinného původu se budou vzájemně doplňovat v jídelníčcích našich spotřebitelů, a proto jim plánujeme i nadále nabízet inovativní výrobky špičkové kvality, které splňují jejich očekávání v každé fázi života.

Zdravý jídelníček musí být vyvážený a hlavně pestrý. Dominovat by v něm měla rostlinná strava, ale zároveň
je třeba myslet i na přísun bílkovin, které se přirozeně nacházejí v mase nebo mléčných produktech. Jsme rádi,
že i nadále budeme našimi výrobky doplňovat komplexnost výživy a podporu celkového zdraví našich spotřebitelů.

Cílem našeho podnikání je pomáhat spotřebitelům celkově pečovat o jejich zdraví, a proto jsme se například také zavázali k přechodu na úplné využívání obnovitelných zdrojů v celém našem výrobním řetězci a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.