General Manager Danone Frédéric Guichard získal ocenění Pride Business Forum Hero

Praha, 9. června 2022 – Frédéric Guichard, General Manager společnosti Danone pro střední Evropu, byl oceněn Pride Business Forem za prosazování diverzity například prostřednictvím inkluzivní rodičovské politiky uvnitř společnosti. Společnost Danone je přesvědčena, že pokud dobře fungující rodina plní všechny své funkce, každý její člen v ní může růst, a tak plně využít svůj potenciál, a proto podporuje tuto základní stavební jednotku společnosti mezi svými zaměstnanci bez ohledu na její složení, rozmanitost a jedinečnost.

 „Je mi ctí, že jsem dnes od Pride Business Forum v České republice převzal ocenění Pride Business Forum Heroes. Přestože nás v Danone čeká ještě dlouhá cesta, toto uznání nás ujistilo, že míříme správným směrem. Osobně jsem přesvědčen, že pracovní prostředí, které je otevřené různorodosti, je jedinou cestou, jak můžeme uspět v našem podnikání i v naplňování naší vize Jedna planeta. Jedno zdraví,“ říká Frédéric Guichard.

Inkluzivní rodičovská politika Danone se řídí tím, že nezáleží na tom, zda nový přírůstek přišel do rodiny porodem nebo adopcí – všichni novopečení rodiče mezi zaměstnanci společnosti Danone, bez ohledu na pohlaví a typ rodiny, ve které žijí, mohou využívat výhod rodičovské politiky, která je podpoří v tom, aby v tomto období trávili kvalitní čas se svou rodinou.

Politika podpory rodičů nabízí výhody daleko přesahující legislativní rámec. Po narození dítěte Danone pokračuje v podpoře zaměstnance, například jednorázovým bonusem ve výši 1 000 EUR v době porodu/adopce, vyplácením stejné mzdy po dobu 18 týdnů mateřské dovolené a také nárokem na bonus po dobu těchto 18 týdnů. Druhý rodič má po narození dítěte nárok na 15 dní placeného volna a společnost mimo jiné nabízí zaměstnancům také zvýhodněný nákup dětských výrobků Danone. Když se zaměstnanec rozhodne pro návrat do práce, společnost mu poskytne náhradu nákladů na školku nebo jesle ve výši až 200 EUR měsíčně.

Společnost Danone také nově rozšiřuje svou „svatební podporu“ i na registrované partnerství – to znamená, že každý zaměstnanec Danone dostane den placeného volna na svoji registraci/obřad.

Pride Business Forum Heroes oceňuje jednotlivce a vyzdvihuje roli vrcholového managementu organizací a společností, které aktivně podporují rovné podmínky pro své LGBT+ zaměstnance nebo se aktivně zasazují o zlepšení postavení LGBT+ lidí ve společnosti.

Frédéric Guichard dodává: „Ocenění Pride Business Forum Heroes je pro mě i pro naši firmu povzbuzením, abychom se vždy snažili o větší inkluzi v našich týmech. Děkuji Pride Business Foru za to, že je tak bohatým zdrojem inspirace!“