Pozor na výživu senioru!

Lidé nad 65 let jsou v období pandemie nejohroženější skupinou z pohledu šíření onemocnění a možného vzniku zdravotních komplikací. Kromě omezení pohybu na veřejnosti a důsledné hygieny je důležitou součástí prevence i správné stravování. Výživa je klíčová v předcházení komplikacím, které se u nich mohou vyskytnout.

#WeServeLife #TogetherStronger

Výživové problémy ve formě podvýživy, nedostatečného příjmu několika důležitých prvků, fádní jídelníček či nedostatečný energetický příjem, provázejí seniorský věk i u nás. Starší lidé v domovech sociálních služeb nejednou odmítají potravu, popřípadě konzumují množství, která jsou pod úrovní potřebného denního energetického příjmu. Zařízení pro seniory jsou si vědomy tohoto problému, a proto aktivně vykonávají #screening výživového příjmu u svých klientů. #Nutricia, která působí také v oblasti enterální výživy, nedávno realizovala studii v zařízeních pro seniory.

„Do studie, kterou jsme zrealizovali v roce 2018, se zapojilo 71 zařízení pro seniory a více než 3700 klientů. Výsledky ukázaly, že ve stavu podvýživy nebo v jejím riziku je až 57 % skrínovaných klientů,“ říká Ing. Jan Beran, člen představenstva Nutricia Česko. Zavázali jsme se naplňovat vizi „Jedna planeta. Jedno zdraví“, jejímž prostřednictvím vyjadřujeme svůj závazek pozitivním způsobem ovlivňovat zdraví lidí a pomáhat jim k plnohodnotnému životu prostřednictvím výživy. „Nutriční screeningy jsou jedním ze způsobů, jak naplňujeme naši vizi na Slovensku,“ dodává Jan Beran.

Přečtete si článek o výživě senioru – Deník N