Podvýživa trápí zejména seniory nad 65 let

#Podvýživa je v České republice rozšířena více, než se může zdát na první pohled. Až jeden ze tří seniorů žijících doma je podvyživený.

Až více než polovina dotázaných v průzkumu u široké veřejnosti potvrdila, že se s podvýživou už setkala.
U příležitosti Světového dne výživy, který si každoročně připomínáme 16. října, zveřejníme i výsledky nutriční intervence lidí podvyživených které se provádělo po dobu šesti měsíců.

„Jelikož v současnosti je až třetina seniorů žijících doma podvyživená, rozhodli jsme se zrealizovat průzkum široké veřejnosti o informovanosti a vnímání klinické výživy a zároveň jsme ve spolupráci s odborníky sledovali
u malnutričních pacientů vliv nutriční intervence na vybrané parametry, jako například hmotnost, kvalita života nebo BMI,“ říká Martin Pokorný, Marketing Manager ONS, #Nutricia.

Lidé nejčastěji vyhledávají informace u svého lékaře

Zjistili jsme, že nejčastěji uváděnými důsledky hubnutí a podvýživy jsou slabost a nemocnost. Zmínili i delší rekonvalescenci a špatné hojení ran. Pozitivním zjištěním bylo, že pokud by lidé museli hledat informace nebo pomoc týkající se podvýživy, kontaktovali by především lékaře nebo jiné zdravotnické pracovníky a to až 88 %.

#KvalitaŽivota malnutričních pacientů po zavedení výživy k popíjení stoupla

Během intervence sledovali lékaři vývoj zdravotního stavu u pacientů s podvýživou. Během sledovaných šesti měsíců pacienti průměrně přibrali 1,39 kg.

Za pozitivní fakt považujeme to, že kvalita života podvyživených pacientů výrazně stoupla po zavedení výživy
k popíjení. V porovnání se začátkem sledovaného období o 35 % více pacientů dokázalo jít na 20minutovou procházku, a téměř polovina se už necítila slabá.

„Řešení podvýživy patří do rukou lékaře, který dokáže identifikovat příčinu a následně tak nastavit léčbu pacientovi na míru. To může zahrnovat úpravu stravovacích návyků a zařazení klinické výživy například ve formě nutričních nápojů,“ uvedla Praktická lékařka a MUDr. Astrid Matějková

Téměř všichni pacienti uvedli, že po vypití 2 lahviček nápoje pocítilo alespoň jeden pozitivní vliv klinické výživy
na kvalitu života. #NutričníDrinky pomáhají doplnit denní příjem stravy, zlepšit kondici a posílit tělo.