Podpora rodin zaměstnanců je pro nás prioritou

V #Danone plně podporujeme rodiče – matky i otce. Vytvořená politika na podporu rodičů byla navržena tak, aby je podržela v klíčových obdobích.

Cílem naší společnosti je přinášet svým spotřebitelům zdravé a chutné výrobky, které podporují celkové zdraví jednotlivce. A víte, co ještě pozitivně ovlivňuje celkové zdraví člověka? Rodina. Dobře fungující rodina, která plní všechny své funkce, a každý její člen se v ní může rozvíjet a využít tak naplno svého potenciálu.

Cílená #podpora rodiny

Nám v #Danone záleží na tom, aby byla vnímána i svými zaměstnanci jako společnost přátelská k rodičům, která se zaměřuje na problematiku mateřství a otcovství inkluzivním způsobem. Z tohoto důvodu jsme vytvořili politiku na podporu rodičů, která byla navržena tak, aby je podržela v klíčových obdobích. Benefity programu zpřístupňuje všem typům rodin, ve kterých žijí její zaměstnanci.

#Mateřství nesmí být překážkou v práci

V době těhotenství řeší každá budoucí matka a rodina v první řadě zdraví. Nastávajícím rodičům pomáháme úpravou pracovních podmínek podle individuálních potřeb, například možností práce z domova a podobně. Po informační stránce se budoucí maminky mohou vzdělávat na oblíbené webové stránce nutriklub.cz, kde také najdou největší mateřský klub v České republice, které mohou využívat odborné poradenství našich interních i externích odborníků z řad lékařů. Při narození (osvojení) dítěte mladou rodinku podporujeme následujícími benefity:

• Jednorázový bonus při narození (osvojení) dítěte;

• Kompenzace stejné mzdy po dobu 18 týdnů mateřské dovolené;

• Nárok na roční bonus během 18 týdnů mateřské dovolené;

• Rizikové pojištění;

• 15 dní placeného volna druhému rodiči novorozeného dítěte (který nevyužije mateřskou dovolenou).

Každý rodič má právo se rozhodnout, kdy se do práce vrátí. Při návratu si zaměstnanci mohou upravit pracovní podmínky podle individuálních potřeb v rámci programu „Back to work“. V případě, že chtějí dítě umístit ve školce nebo jesličkách, společnost jim kompenzuje náklady.

Naše rodičovská politika je zaměřena na vytvoření podmínek pro všechny zaměstnance, abychom jim co nejvíce usnadnili rodičovství v prenatálním i postnatálním období. Firemní politika na podporu rodičovství je inovativní ve dvou úrovních:

1. Politika na podporu rodičů přináší benefity vysoko nad rámec legislativního rámce (flexibilita v rámci přizpůsobení pracovních podmínek, finanční podpora, odborné poradenství, kultura přátelská vůči rodičům atd.).

2. Podpora a benefity jsou nastaveny s ohledem na genderově neutrální politiku, to znamená, že zahrnuje všechny primární pečovatele. Nezáleží, zda se podporuje matka nebo otec, biologický rodič nebo osvojitel dítěte, zda mají rodiče opačné nebo stejné pohlaví nebo zda žijí v manželském svazku nebo svobodném vztahu.

Podpora rodiny je pro nás klíčová, ať je  rodina jakákoli. V rámci rodičovské politiky se vyhýbáme jakékoli diskriminaci po oznámení mateřství či otcovství z hlediska kariérního postupu nebo odměňování. „Pouze takto nám to dává celé smysl. Když budou zaměstnanci spokojeni doma ve své rodině, která splňuje všechny atributy harmonické instituce, tehdy budou spokojeni i v práci a mohou podávat maximální výkony, být kreativní a rozvíjet Danone tím nejlepším způsobem,“ uvádí Mária Jendrišáková, manažerka pro korporátní záležitosti v Danone.

Spojujeme různorodé zaměstnance se širokou škálou talentů, kteří se společně snaží naplňovat vizi společnosti „One Planet.One Health.“ Hlavní ambicí je, aby se každý v Danone cítil zahrnut a schopen přispět svou jedinečností. „Uvědomujeme si, že každá osoba s sebou něco pro naši společnost přináší a má silnější a slabší stránky, na kterých můžeme společně pracovat. Pouze podporou diverzity, podporou individuality a zajištěním stejného přístupu ke všem můžeme dlouhodobě prosperovat,“ dodává Mária Jendrišáková.

Mohlo by Vás také zajímat