Máme ambiciózní plán na snížení emisí metanu

  • V #Danonu se zavazujeme ke snížení emisí metanu z čerstvého mléka používaného v našich mléčných výrobcích o 30 %.
  • Jsme první potravinářská společnost, která přichází s ambiciózním cílem snížení metanu při produkci mléčných výrobků.
  • K urychlení tohoto úsilí jsme vytvořili nové partnerství s Fondem na ochranu životního prostředí.

#Danone, jako přední potravinářská společnost a jedna z největších světových mlékárenských společností, oznámila globální akční plán na snížení emisí metanu z čerstvého mléka o 30 % do roku 2030. Očekáváme, že zredukujeme 1,2 milionu tun emisí metanu do roku 2030. Tento ambiciózní plán jsme postavili na základě zkušeností z posledních let, kdy se nám podařilo v letech 2018 až 2020 snížit emise metanu o přibližně 14 %.

Snížení emisí metanu bude mít okamžité výhody pro klima.

Produkce kravského mléka představuje odhadem 8 % celkových emisí metanu způsobených lidskou činností jako součást zemědělských a živočišných činností. Ty totiž představují přibližně 40 % celosvětových emisí metanu.

Dnes jsme první potravinářskou společností, která si stanovila cíl snížení metanu a sladila se s ambicí globálního příslibu o metanu, který byl představen na summitu o změně klimatu – COP26.

„Mléčné výrobky jsou cenově dostupným zdrojem výživy pro mnohé lidi, což je i jádrem naší mise – přinášet zdraví prostřednictvím potravin. Jako jedna z největších mlékárenských společností přijímáme výzvu vyrábět více (s cílem uspokojit potřebu stoupající populace), a zároveň výrazně snižovat emise a vliv na klima. Náš ambiciózní plán na snížení emisí metanu – v souladu s globálními sliby 150 zemí v oblasti metanu – je závazkem vybudovat regenerativní produkci mléčných výrobků.

Tato pokroková změna vyžaduje kolektivní úsilí. Ve spolupráci s farmáři, partnery a vládami máme pravomoc a povinnost vytvářet modely farmaření, které jsou prospěšné pro klima a společnost, čímž jsme učinili krok vpřed ke společnému řešení globálního oteplování,“ řekl Antoine de Saint-Affrique, generální ředitel společnosti Danone.

Spolupráce s farmáři je nezbytná při přechodu na regenerativní produkci mléčných výrobků.

V #Danone spolupracujeme přímo s 58 000 dodavateli mléka ve 20 zemích. Zároveň jsme podpořili projekty pro mléčné farmy ve 14 zemích prostřednictvím programu regenerativního zemědělství a iniciativ jako Farming for Generations a Danone Ecosystem.

V roce 2023 spustíme 4 nové iniciativy ke snížení metanu v Africe, Evropě a Spojených státech.

Vytváření partnerství a vzájemná spolupráce přináší více řešení pro naši planetu.

Vytvořili jsme partnerství s Fondem na ochranu životního prostředí (Environmental Defence Fund), v téměř 30 zemích. Spolupráce se bude týkat zejména vytváření partnerství s vládami, institucemi a partnery, vytváření vhodných podmínek pro rozvoj vědy v dané oblasti a pomoci v provádění různých inovativních projektů, aby zlepšení životního prostředí bylo skutečné a trvalé.

„Snížení emisí metanu je jedním z nejrychlejších a nejefektivnějších způsobů, jak zpomalit změnu klimatu. Odvětví mléka a mléčných výrobků může hrát důležitou roli při řízení tohoto snižování a zároveň podporovat živobytí zemědělců a zvyšovat potravinovou bezpečnost a výživu.

Danone je první potravinářskou společností, která má takovou ambici, ale nemůže být poslední. Toto je rozhodující desetiletí pro přijetí opatření v oblasti klimatu. Vyzýváme další potravinářské společnosti, zemědělce a tvůrce politik, aby se k nám připojili na cestě k pozitivním výsledkům do roku 2030 v oblasti klimatu,“ poznamenal Fred Krupp, prezident Environmental Defence Fund.

Celé znění tiskové zprávy naleznete zde.

Mohlo by Vás také zajímat