Oběhové hospodářství našich obalů

Ve společnosti Danone chceme nabízet výživné a kvalitní potraviny a nápoje v obalech, které jsou stoprocentně oběhové, opětovně využité a které neskončí v přírodě.

Obal je základním předpokladem pro to, abychom mohli poskytovat lidem na celém světě bezpečné, výživné a kvalitní jídlo a nápoje – uvědomujeme si však, že to nemůže jít na úkor životního prostředí. Dnešní běžný obalový systém je neudržitelný, protože je stále primárně lineární – ze základních surovin se vyrobí obal pro výrobek a po spotřebování výrobku se obal vyhodí. Tento model zapříčiňuje vážné problémy s následným nakládáním s odpadem.

Jelikož jsme se zavázali chránit a podporovat zdraví planety a lidí, chceme se podílet na urychlování přechodu z lineární ekonomiky obalů na oběhovou.

Naším cílem je, aby naše obaly byly 100% cirkulární. To znamená vyloučit obal, který je nadbytečný; inovovat, takže všechny obaly, které potřebujeme, jsou navrhovány tak, aby byly bezpečně opětovně použity, recyklovány nebo kompostovány; a zajistit to, aby materiál, který vyrábíme, zůstal v oběhu a nestal se tak odpadem nebo znečištěním.