Model značky

Chceme zajistit růst našich značek, které chrání a pomáhají budovat zdraví lidí, přičemž vnímáme i aspekty zdraví planety.

Dopad na zdraví lidí v místních komunitách
Naším posláním je přinášet zdraví prostřednictvím potravin co největšímu počtu lidí. Na jeho splnění máme jedinečné portfolio výrobků a snažíme se neustále zdokonalovat jejich výživový profil. Soustředíme svou pozornost na situaci v každé zemi, kde působíme, a stavíme na znalostech o lokálních potravinových preferencích, stravovacích návycích a výzvách v oblasti veřejného zdraví, abychom inovovali a aktivně propagovali zdravější alternativy pro spotřebitele. Kromě produktů se snažíme realizovat různé iniciativy, projekty a služby ve spolupráci s partnery, abychom pozitivně ovlivnili stravovací návyky lidí na lokální úrovni.

Růst značek Manifesto
Lidé očekávají změny u potravin, které jsou součástí jejich každodenního jídelníčku. Ve společnosti Danone věříme, že pokaždé, když jíme a pijeme, můžeme ovlivnit zdraví naší Země. Z tohoto důvodu se zaměřujeme na budování značek se sociálním posláním – nazývaných značky Manifesto, které přinášejí lidem zážitek z jídla, ale také se zavazují vytvářet pozitivní vliv na zdraví a planetu.

Ochrana a obnovování zdrojů naší planety
Usilujeme o to, abychom podpořili pozitivní řešení pro planetu. Zavazujeme se k udržitelnému získávání všech našich zdrojů a zvyšování oběhové hospodárnosti obalů. Budeme chránit půdu pomocí regenerativních zemědělských postupů, které jsme vyvinuli ve spolupráci s partnery, a ještě více zintenzivňujeme naši ambici k vylepšení hospodaření s vodou. Hrajeme svou roli v boji proti změně klimatu zavedením uhlíkově pozitivních řešení a naším cílem je dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050.