Model obchodu

Pracujeme na získání ceritifkátu B-Corporation a zavádění inovací, abychom nabídli spotřebitelům tu nejlepší výživu.

Nabízet zážitky s jídlem a přinášet inovace
Zavazujeme se dodržovat nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti potravin. Podporujeme využívání udržitelných zdrojů, jakož i transparentní a jasné označování výrobků. Věříme, že neustálým zaváděním inovací umožníme spotřebitelům vychutnat si jídlo, a budeme je inspirovat k zdravějším a udržitelným rozhodnutím.

Dosahovat stálý, udržitelný a ziskový růst
Naší ambicí je být nejlepší v potravinové revoluci. Nabízíme jedinečnou nabídku produktů zaměřenou na zdraví, která zároveň reaguje na současné trendy stravování. Náš strategický plán je zaměřen na priority jako zrychlení růstu, maximalizaci účinnosti a využití zdrojů podle jejich výkonnosti.

Získat certifikát B Corporation
Naše ambice získat certifikát B Corporation vyjadřuje náš dlouhodobý závazek vytvářet a sdílet udržitelnou hodnotu pro všechny v souladu s našimi duálními ekonomickými a sociálními závazky. Veřejnost dnes očekává od velkých společností a jejich značek jasné vymezení, čí zájmy ve skutečnosti naplňují. Certifikát B-Corp je znakem důvěry pro společnosti prokazující vysoké standardy sociálního a environmentálního chování.