Model důvěry

Budeme růst inkluzivním způsobem a ve spolupráci s našimi zaměstnanci a partnery budeme vytvářet a sdílet udržitelné hodnoty.

Svěřit budoucnost do rukou našich zaměstnanců v Danone
Na základě našeho dědictví v oblasti sociálních inovací každému

z našich zaměstnanců umožníme zapojit se do naší agendy a naplňování cílů společnosti Danone na globální i lokální úrovni. Toto nás přivede do nové, zdravější budoucnosti pro naši společnost, naše zaměstnance a pro naše komunity.

Podporovat inkluzivní růst
Budeme nadále rozvíjet způsoby, jak podpořit růst podporující začlenění pro zranitelné partnery v našem potravinovém řetězci na celém světě včetně malých zemědělců. Budeme nadále budovat udržitelná řešení pro přístup k výživě a bezpečné pitné vodě pro komunity s nízkými příjmy. Maximalizujeme vliv našich fondů sociálních inovací, kterými jsou Danone Communities, Danone Ecosystem Fund a Livelihoods funds.

Spolu s partnery aktivně podporovat potravinovou revoluci
V současnosti probíhá revoluce v potravinách a my jsme její součástí. Nemůžeme v tom ale být sami: pokud chceme změnit způsob pěstování, výroby, prodeje, distribuce a spotřeby potravin, musíme společně vytvářet řešení s našimi partnery a využívat jejich odborných znalostí. Pro tento účel stavíme na dlouholeté spolupráci s partnery, zaměstnanci společnosti Danone, zemědělci, dodavateli, maloobchodníky, spotřebiteli, občanskou společností, vládami a odborníky v oblasti veřejného zdraví. Spolu s nimi chceme být vnímáni jako hnací síla potravinové revoluce.