Cíle Danone 2030

Pohled na společenskou odpovědnost ve společnosti Danone se odráží i v dlouhodobých cílech společnosti.

Stanovili jsme si devět cílů ve třech oblastech, kterých chceme dosáhnout do roku 2030, a které jsou v souladu se strategickým rámcem One Planet. One Health (Jedna planeta. Jedno zdraví).

Tyto cíle určují směr našich činností a přispívají také k cílům stanoveným OSN v oblasti udržitelného rozvoje do roku 2030. Našimi kroky chceme iniciovat pozitivní změny v oblasti životního prostředí a pomoci ovlivňovat lidské zdraví tak, abychom společně s partnery vytvořili zdravější svět.

9 dlouhodobých cílů jsme si stanovili v důležitých oblastech, jako jsou obchod, značka a důvěra. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak Danone přispívá k cílům OSN v oblasti udržitelného rozvoje, klikněte sem.

Naše filosofie

"JEDNA OSOBA, JEDEN HLAS, JEDEN PODÍL": INOVATIVNÍ MODEL ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI VE SPOLUPRÁCI se zaměstnanci

Realizace cílů bude vycházet z nového inovativního modelu řízení, jehož cílem je nadále podporovat činnost celé společnosti. Tento model umožní více než 100 000 zaměstnancům společnosti Danone spolurozhodovat o naší firemní agendě.

Koncem roku 2018 byl každý ze 100 000 zaměstnanců společnosti Danone pozván k tomu, aby se aktivně zapojil a podílel na formování budoucnosti společnosti a zejména k naplňování cílů Danone 2030.

Program „Jedna osoba, jeden hlas“, v rámci, kterého jsme vyvinuli interní platformu s rozsáhlými zdroji o vizi a cílech společnosti zahrnuje obsah, který vyplynul ze spolupráce se stejně smýšlejícími partnery, jako je Institut OSN pro vzdělávání
a výzkum (UNITAR). Všichni zaměstnanci společnosti Danone mají příležitost vzdělávat se, lépe porozumět a stavět na problémech, výzvách a příležitostech, které přicházejí s Cíli Danone 2030 na lokální i globální úrovni.

Od tohoto roku budou moci ještě více vyjádřit svůj názor na agendu naší společnosti a na definování činností do roku 2030 na lokální i globální úrovni.

"Jedna osoba, jedna akcie": každý zaměstnanec má nárok na jednu akcii společnosti Danone a stát se tak spolumajitelem společnosti

Každý z našich zaměstnanců má nárok na jednu akcii společnosti Danone v kombinaci s ročním motivačním schématem založeným na dividendách.

Kromě toho se v následujících letech na celém světě zavede mechanismus podobný současnému francouzskému investičnímu fondu pro zaměstnanecké společnosti. Zaměstnancům to poskytne další příležitost investovat do společnosti za sníženou cenu
a zvýšit pocit vlastnictví.

Více o naši společenské odpovědnosti

Společenská odpovědnost

Naše projekty v České republice