Zapojení do systému trasování rizikových osob

Pracovníci Danone a Nutricie se dobrovolně zapojili do pomoci a státua v rámci systému trasovacích center kontaktují osoby po celé zemi, které přišly do užšího kontaktu s lidmi s prokázanou infekcí COVID-19, informují je o situaci a na základě algoritmu je objednávají na testy a ukládají jim karanténu. Tento systém detekce a instruování osob s rizikovými kontakty pomáhá zpomalovat šíření nákazy.

Další zajímavé projekty

Více o společenské zodpovědnosti