Spolupráce s odbornými společnostmi a asociacemi v oblasti vzdělávání

Pro naši společnost je zdraví zásadní téma. Naprostá většina našich výrobků spadá do kategorie zdravé výživy a snažíme se také vyvíjet systematické vzdělávací a výchovné aktivity zaměřené na laickou i odbornou veřejnost, které pomáhají zlepšovat stravovací návyky obyvatelstva a tím
i výrazně přispívají ke zlepšování zdraví nás všech. Dlouhodobě v těchto oblastech spolupracujeme například se Společností pro výživu, Odbornou společností praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Potravinářskou komorou ČR, Českomoravským svazem mlékárenským, Společností pro prebiotika a probiotika, Asociací výrobců klinické výživy, Francouzsko-Českou obchodní komorou či Českým sdružením pro značkové výroby.

Další zajímavé projekty

Více o společenské zodpovědnosti